Powstaje rada seniorów

2020-10-06

Seniorzy w naszym mieście mają dla siebie dzienny dom wsparcia, uniwersytet, a już niedługo mogą też mieć swoją radę. Inicjatywę powołania takiego organu zgłosiła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, a pomysł jest na dobrej drodze do realizacji.

Samorząd Pyskowic przywiązuje dużą wagę do potrzeb mieszkańców w starszym wieku. Z tego powodu stworzył Dzienny Dom Senior +, w którym mogą oni aktywnie spędzać czas wolny i korzystać z opieki. Prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Już niedługo, za pośrednictwem rady seniorów, będą mogli komunikować swojej oczekiwania poprzez opiniowanie dotyczących ich decyzji oraz wpływać na dalszą poprawę swojej sytuacji.

Rada seniorów to instytucja wprowadzona ustawą o samorządzie terytorialnym. Jak mówią przepisy, gremium takie ma "charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny". Oznacza to, że jest ono ciałem opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec rady gminy, jak i organu wykonawczego.

Statut Rady Seniorów Miasta Pyskowice przewiduje, że będzie działała ona dziesięcioosobowo. Skład tworzyć będą po połowie przedstawiciele seniorów oraz reprezentanci podmiotów działających na ich rzecz. Kandydatami na członków będą mogli być seniorzy posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic w wieku 60 plus. Ustalenie ostatecznego składu rady oddano w ręce samych zainteresowanych – dokona się to na spotkaniu wyborczym, w którym będzie mógł wziąć udział każdy senior zamieszkały na terenie Pyskowic.

Już teraz zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces wyłaniania rady, a potem – w jej prace. O szczegółach informować będziemy na bieżąco.

Powołanie rady seniorów wymaga decyzji radnych. Projekt uchwały w tej sprawie stanie pod głosowanie już na najbliższej, październikowej sesji.

Utworzenie ciała opiniotwórczego środowisk senioralnych to realizacja programu wyborczego burmistrza Adama Wójcika i KWW "Skutecznie dla Pyskowic”. Program zapowiadał również dopuszczenie do głosu młodego pokolenia mieszkańców – stworzenie młodzieżowej rady miasta. I o tym pomyśle powinniśmy już niedługo usłyszeć.