Powstańców Śląskich zmienia się na lepsze. Nowe chodniki i droga jeszcze przed wakacjami?

2021-03-08

Trwa przebudowa wylotowego odcinka ulicy Powstańców Śląskich. Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do końca maja br. Pojawi się m.in. droga rowerowa oraz nowa nawierzchnia. W przyszłym roku zmiany czekają również część drogi po drugiej stronie obwodnicy. Do końca zmierzają prace nad dokumentacją techniczną przebudowy zabytkowego mostu.

Realizowana modernizacja ul.Powstańców Śląskich obejmuje odcinek o długości ok.720 m od drogi krajowej nr 94 do ul.Gliwickiej. W ramach zadania powstanie chodnik, droga rowerowa oraz ciąg pieszo – rowerowy. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia oraz poprawiona geometria skrzyżowania z ul.Sikorskiego. W zakresie przedsięwzięcia mieści się również przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej.

Wykonawcą zadania jest spółka Eurovia z Kobierzyc. Firma wygrała w ubiegłym roku przetarg ceną 2 632 200,00 zł, przy wstępnie zakładanym budżecie inwestycji na kwotę 4 044 876, 89 zł. Ok. 60 proc. kosztów inwestycji stanowią wydatki na przebudowę wodociągów i kanałów, które pokrywa właściciel sieci – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Za inwestycję w zakresie prac ulicznych odpowiada administrator drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. Ulica Powstańców Śląskich stanowi bowiem jednocześnie drogę powiatową nr 2985S.
Zadanie posiada dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie blisko 900 tys. zł. Swój wkład ma również samorząd Pyskowic, który przekazał na nie sumą 284 538,52 zł. W ten sposób nasze miasto wsparło inwestycję, która przełoży się na poprawę stanu bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych oraz użytkowników rowerów. Ulicą Powstańców Śląskich po przebudowie będzie się też wygodniej jeździć i stanie się ładniejsza.

Modernizacja końcowego odcinka wspomnianej ulicy wpisuje się w projekt jej całościowej rewitalizacji, której wstępem było odnowienie fragmentu przy rynku. Kolejnym etapem będzie przebudowa mostu zlokalizowanego przy Parku Miejskim. Do końca kwietnia br. powinna być gotowa dokumentacja techniczna, natomiast prace realizacyjne Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował na rok przyszły.

Opracowaniem projektu zajmuje się firma Fasys Mosty z Wrocławia. W kosztach zlecenia - w kwocie 84 870,00 zł - w połowie partycypuje miasto Pyskowice.