POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

2010-08-06

Od dnia 1 września do dnia 31 października na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również w Gminie Pyskowice, zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych.

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane informacje:

1). według stanu na 30 czerwca 2010 r. o godz. 24.00 (prosimy o zapamiętanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym):

-użytkowanie gruntów

-powierzchnia zasiewów,

-pogłowie zwierząt gospodarskich,

-prowadzenie działalności rolniczej,

-ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze

2). z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

-struktura dochodów gospodarstwa domowego,

-aktywność ekonomiczna,

-zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,

-prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym.

Ponadto informujemy, że w dniach 9-23 sierpnia 2010r. zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, celem którego jest zapoznanie się rachmistrza z terenem oraz weryfikacja istnienia gospodarstw rolnych. Na terenie naszej Gminy pracował będzie 1 rachmistrz spisowy. Rachmistrz posiada identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny. Szczegółowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe, tel. 32 3326074, 32 3326073.

www.spis.gov.pl