POZYSKANA DOTACJA NA PLAN REWITALIZACJI

2016-09-28

Gmina Pyskowice pozyskała 44.100,00 zł na opracowanie „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023”. Całość zadania to koszt 49.000,00 zł, zatem wkład własny Gminy wynosi 4.900,00 zł. Dotacja pozyskana została w ramach konkursu na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Pozyskana dotacja na program rewitalizacji