Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów

Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów".

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, powyższej 60 roku życia, zagrożonych wykluczenie społecznym i/lub ubóstwem z terenu Gminy Pyskowice, które zostaną objęte usługami społecznymi zmniejszającymi, ich niesamodzielność dzięki stworzeniu Dziennego Domu Pomocy, wdrożeniu systemu teleopieki i zapewnieniu wsparcia opiekunów faktycznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to kwota 916 781,25 zł, a wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 852 606,56 zł.

Termin rozpoczęcia projektu: 26.03.2019r.

Termin zakończenia projektu: 30.11.2021r.

Dzienny Dom "Senior+" gwarantuje 15 miejsc. W ramach wsparcia oferowane jest:

- polepszenie jakości codziennego funkcjonowania/zachowania jej na dotychczasowym poziomie seniorów, mimo postępujących procesów obniżających samodzielność,

- zaspokajanie podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych seniorów, 

- osiąganie i utrzymywanie funkcjonowania na optymalnym (t. najlepszym z możliwych w danych warunkach) poziomie samodzielności i aktywności seniorów.