Aktywni razem 2.0

Samorząd Pyskowic przystępuje do realizacji projektu „Aktywni razem 2.0”. Bezpośrednim wykonawcą działań jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, który pozyskał na nie dofinansowanie unijne w kwocie ponad 650 tys. zł. Głównym celem inicjatywy jest pomoc rodzinom z problemami w wyjściu na prostą i zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Pomoc udzielana będzie w Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach. W jej ramach przygotowano świadczenia asystentów rodziny, psychologów, w tym psychologa dziecięcego. Najmłodsi będą też mogli skorzystać z pomocy opiekuna dziecięcego.

Każdy uczestnik projektu otrzyma pakiet usług, z których będzie mógł skorzystać w zindywidualizowany sposób. Wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na opłacenie specjalistycznych badań psychologicznych, terapię, usługi specjalisty ds. uzależnień, porady prawne, elementy integracyjne dla członków rodziny i inne.

Realizację projektu zaplanowano na dwa lata, do końca 2022 roku. OPS szacuje, że z oferty skorzysta co najmniej 20 rodzin, w tym 51 osób zagrożonych wykluczeniem.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 703 375,00 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego) to 654 138,75 zł.