Aktywni razem 2.0

Samorząd Pyskowic realizuje projekt pt.: „Aktywni razem 2.0”. Bezpośrednim wykonawcą działań jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, który pozyskał na nie dofinansowanie unijne w kwocie 747 185,25 tys. zł.Głównym celem inicjatywy jest pomoc rodzinom z problemami w wyjściu na prostą i zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Pomoc udzielana jest w Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach. W jej ramach przygotowano świadczenia asystentów rodziny, psychologów, w tym psychologa dziecięcego. Najmłodsi będą też mogli skorzystać z pomocy opiekuna dziecięcego.

Każdy uczestnik projektu otrzyma pakiet usług, z których będzie mógł skorzystać w zindywidualizowany sposób. Wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na opłacenie specjalistycznych badań psychologicznych, terapię, usługi specjalisty ds. uzależnień, porady prawne, elementy integracyjne dla członków rodziny i inne.

Realizację projektu zaplanowano do końca czerwca 2023 roku. OPS szacuje, że z oferty skorzysta co najmniej 25 rodzin, w tym 62 osoby zagrożone wykluczeniem.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:  803 425,00 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego): 747 185,25 zł.