Budowa centrum przesiadkowego przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego


 

Logotypy

Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego usytuowanego na placu kard. Stefana Wyszyńskiego.

 Cel projektu

Całe zamierzenie inwestycyjne miało na celu zintegrowanie środków komunikacji autobusowej z parkingami dla samochodów osobowych oraz z infrastrukturą rowerową. W obszarze przebudowy istniejącej zatoki autobusowej wykonano dwa perony autobusowe, ciągi pieszych i drogowe, wiaty autobusowe, infrastrukturę towarzyszącą (m.in. kosze na śmieci, ławki, wiaty ze stojakami na rowery, toaletę miejską, donice, gabloty, stacje naprawy rowerów, nasadzenia i zieleń miejska) oraz wybudowano parking Park & Ride dla samochodów osobowych przy ul. Poniatowskiego przeznaczony dla podróżnych korzystających z komunikacji publicznej.

Projekt był  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności na 2019 rok oraz budżet państwa z kontraktu terytorialnego.

Wartość projektu

Kwota: 4 866 879,20 zł.

Dofinansowane  UE – RPO WSL:  2 865 414,30 zł.

Dofinansowane  z budżetu państwa: 447 092,26 zł.

Dofinansowane Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 897 249,00 zł.

Inwestycję  zakończono w 2019 roku.