Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej - Wolności w Pyskowicach


 

Miasto Pyskowice zrealizowało w 2017 roku zadanie dofinansowane ze środków krajowych w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". Zadanie to dotyczyło budowy dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach. Polegało ono na budowie ulic Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej w zakresie jezdni z obustronnymi chodnikami wykonanych z betonowej kostki brukowej.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.474.057,14 złotych, w tym pozyskana dotacja w kwocie 1.199.850,00 złotych.