Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej - Wolności w Pyskowicach


Miasto Pyskowice zrealizowało w 2017 roku zadanie dofinansowane ze środków krajowych w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". Zadanie to dotyczyło budowy dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej – Wolności w Pyskowicach. Polegało ono na budowie ulic Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej w zakresie jezdni z obustronnymi chodnikami wykonanych z betonowej kostki brukowej.

Całkowita wartość projektu: 2 474 057,14 zł.

Dotacja: 1 199 850,00 zł.