Budowa dróg w północnej części miasta Pyskowice


 

Miasto Pyskowice realizuje projekt Budowa dróg w północnej części miasta Pyskowice, dofinansowany przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności". W ramach projektu wykonano ulice Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi oraz uzupełniające chodniki na fragmentach ulic Jana III Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego. Dofinansowanie wyniosło 1.071.539,- zł.