Budowa dróg w północnej części miasta Pyskowice


Miasto Pyskowice realizuje projekt "Budowa dróg w północnej części miasta Pyskowice", dofinansowany przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności".

W ramach projektu wykonano ulice Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi oraz uzupełniające chodniki na fragmentach ulic Jana III Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego.

Dofinansowanie: 1 071 539 zł.