Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE– budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice


Miasto Pyskowice zrealizowało projekt "Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice", dofinansowany przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności". W ramach projektu wykonano oświetlenie fragmentów ulic: Jaśkowickiej, Oświęcimskiej, Piaskowej, Rzecznej i Żużlowej.

Projekt był również współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie: 103 499,00 zł.