Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE– budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice

Miasto Pyskowice zrealizowało projekt Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice, dofinansowany przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności". W ramach projektu wykonano oświetlenie fragmentów ulic: Jaśkowickiej, Oświęcimskiej, Piaskowej, Rzecznej i Żużlowej. Dofinansowanie wyniosło 103.499,- zł.
Powyższy projekt był również współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.