Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w mieście Pyskowice


Miasto Pyskowice zrealizowało projekt Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w mieście Pyskowice, dofinansowany przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności". W ramach projektu wykonano oświetlenie fragmentów ulic: Królowej Bony, Kazimierza Wielkiego, Królowej Marysieńki, Anny Jagiellonki, Dobrawy, Zygmunta Augusta, Sosnowej, Kasztanowej i Konopnickiej.

Dofinansowanie: 344 926 zł.