Budowa północnej obwodnicy miasta - ul. Lokalna


Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Budowa ulicy Lokalnej w Pyskowicach - (950 mb)”. Dodatkowo Gmina Pyskowice we wrześniu 2020 r. pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, które w całości zostały przeznaczone na budowę ulicy Lokalnej.

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano odcinek drogi łączący istniejący fragment ulicy  Lokalnej z ulicą Wyzwolenia o długości 950 metrów łącznie z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem, czterema zatokami autobusowymi oraz przydrożnym rowem. Wybudowana ulica łączy się z ulicą Wyzwolenia (będącą drogą powiatową) poprzez nowe, wyniesione skrzyżowanie, mające spowolnić ruch. Na nowym fragmencie ulicy Lokalnej do ruchu są dopuszczone pojazdy o masie nie przekraczającej 5 ton.

Droga bezpośrednio połączyła rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych z nowo powstałą strefą aktywizacji gospodarczej w rejonie skrzyżowania DW 901 (ul. Poznańska) z ul. Lokalną. Obserwowane jest coraz większe natężenie ruchu samochodowego przebiegającego przez ulice osiedla do centrum miasta, bez możliwości szybkiego włączenia się do dróg wyższej klasy - powiatowej 2905 S, DW 901 i dalej DK 40 oraz DK 94. Oddanie do użytkowania tej inwestycji pozwoli na upłynnienie ruchu samochodowego z osiedla, głównie w kierunku Gliwic i pozostałej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z pominięciem centrum miasta.
Wykonana droga jest alternatywnym połączeniem pomiędzy drogą powiatową nr 2905S łączącą Pyskowice z Brynkiem (skrzyżowanie z DK 11) a DW 901 przebiegającą od Gliwic i łączącą Pyskowice (skrzyżowanie z DK 40 i DK 94) z Wielowsią i dalej z Zawadzkiem w województwie opolskim.

Całkowity koszt projektu: 5 549 653,00 zł.

Dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 626 782,00 zł.

Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 482 503,00 zł.

Dofinansowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 333 333,00 zł.