Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Budowa ulicy Lokalnej w Pyskowicach - (950 mb)

Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych  oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Budowa  ulicy  Lokalnej  w Pyskowicach  - (950 mb)”.


Pod koniec listopada 2019 r. została podpisana umowa na budowę ul. Lokalnej z firmą COLAS Polska Sp. z o. o., w ramach której powstanie nowa droga gminna. Będzie ona spełniała funkcję północnej obwodnicy miasta oraz będzie dowiązana do istniejącej drogi zlokalizowanej przy terenach inwestycyjnych. W związku z projektowaną inwestycją zostaną wykonane:

- budowa drogi zbiorczej łączącej wykonaną ulicę Lokalną z ul. Wyzwolenia – 950 mb łącznie z odwodnieniem;
- budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy zbiorczej 1 050 mb;
- budowa skrzyżowania na włączeniu drogi zbiorczej do drogi powiatowej nr 2905S (ul. Wyzwolenia) wraz z odwodnieniem;
- budowa ciągu pieszo-rowerowego – 900 m;
- budowa rowu przydrożnego – 950 m;
- budowa zatok autobusowych – 4 szt.

Przewidywane ograniczenie tonażu: do 3,5 t.


Obecnie wykonawca jest na etapie realizacji inwestycji.


Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje bezpośrednie połączenie rozbudowującego się dużego osiedla domów jednorodzinnych z nowo powstałą strefą aktywizacji gospodarczej w rejonie skrzyżowania DW 901 (ul. Poznańska) z ul. Lokalną. Obecnie obserwowane jest coraz większe natężenie ruchu samochodowego przebiegającego przez ulice osiedla do centrum miasta, bez możliwości szybkiego włączenia sią do dróg wyższej klasy - powiatowej 2905 S, DW 901 i dalej DK 40 oraz DK 94.

 

Realizacja zadania pozwoli na upłynnienie ruchu samochodowego z osiedla, głównie w kierunku Gliwic i pozostałej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z pominięciem centrum miasta. Ponadto planowana budowa chodników umożliwi pieszym bezpośrednie, a zatem bezpiecznie dojście do takich miejsc jak przystanki autobusowe, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole nr 5, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła oraz pobliskich sklepów.

 

Realizacja tego zadania bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i jest zgodna z misją miasta Pyskowice, którą jest kreowanie spójnego, zrównoważonego rozwoju zapewniającego najwyższą jakość życia mieszkańców współtworzących jego przyjazne środowisko, a także jest elementem rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa śląskiego pozytywnie wpływającym na poprawę dostępności komunikacyjnej i czasowej obszaru o wysokim wskaźniku peryferyjności.

 

Projektowana droga będzie alternatywnym połączeniem pomiędzy drogą powiatową nr 2905S łączącą Pyskowice z Brynkiem (tam skrzyżowanie z DK 11) a DW 901 przebiegającą od Gliwic i łączącą Pyskowice (skrzyżowanie z DK 40 i DK 94) z Wielowsią i dalej z Zawadzkiem w województwie opolskim. Jednocześnie w istotny sposób zostanie podniesione bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Całkowity koszt projektu:  5 549 653,00 zł.

 

Dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 626 782,00 zł.

 

Dofinansowane Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 333 333,00 zł.


 Marzec 2020 r.


Lipiec 2020 r.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę