Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W ramach III edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina Pyskowice realizuje projekt pn. "Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na ten cel pozyskano dotację w kwocie 1 960 000,00 zł. Wartość zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wynosi 2 394 670,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno-sportowego, przeznaczonego dla użytkowników m.in. deskorolek, rowerów i rolek poprzez budowę wodnego placu zabaw z interaktywnymi urządzeniami oraz rozbudowę pętli rolkowej wokół projektowanych obiektów na placu u zbiegu ulic Dworcowa, Wojska Polskiego, Szpitalna.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to sierpień 2024 r.

Łączny koszt prac: 2 394 670,00.

Dofinansowanie: 1 960 000,00 zł.