Granty PPGR – komputery dla uczniów z rodzin popegeerowskich

Gmina Pyskowice realizuje projekt „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Zakres projektu obejmuje dostarczenie sprzętu komputerowego – dziewięciu laptopów i jednego tabletu wraz z urządzeniami peryferyjnymi – uczniom pochodzącym z rodzin popegeerowskich.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom sprzętu wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do nauki zdalnej.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji: maj 2022 – marzec 2023.

Wartość projektu: 28 200 zł.

Dofinansowanie: 28 200 zł.