Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach

W ramach pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Pyskowice realizuje projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach". Na ten cel pozyskano dotację w kwocie 7 353 000,00 zł. Wartość robót budowlanych wynosi 8 401 800,00 zł.

W ramach praca zostaną m.in. oczyszczone i ocieplone ściany zewnętrzne szkoły wraz z odtworzeniem elementów dekoracyjnych elewacji, wymianie podlegać będzie stolarka okienna i drzwiowa oraz oświetlenie wewnętrzne, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna na dachu szkoły. Dodatkowo przebudowana zostanie istniejąca szatnia, węzły sanitarne wraz z instalacjami, a przestrzeń dydaktyczna i ogólnodostępna zostanie przystosowana   do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, poprzez poszerzenie drzwi czy budowę przyległej do elewacji wschodniej, zewnętrznej platformy windowej.

Na parterze, 1. piętrze oraz 2. piętrze budynku powstaną toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściach do klas zamontowane zostaną tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a).

W ramach prac budowlanych prowadzonych w hali m.in. wymieniona zostanie stolarka okienna (elewacja wschodnia i zachodnia), dodatkowo zostaną zamontowane żaluzje zewnętrzne, elewacja budynku zostanie zmodernizowana i pomalowana z dostosowaniem kolorystyki do przyległego budynku szkoły, zmodernizowane zostaną daszki przed wejściami do budynku, na elewacji przy wejściu głównym wykonane zostanie podświetlonego logo oraz napisu Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera. Dodatkowo na łączniku ze szkołą zamontowana zostanie platforma przyschodowa. Na budynku hali zamontowana zostanie fotowoltaika.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to czerwiec 2023 r.

 Łączny koszt robót budowlanych: 8 723 975,17 zł.

 Dofinansowanie: 7 353 000,00 zł.

Flaga Polski, godło Polski i logotyp Polskiego Ładu