"Maluch+" 2021


Utworzenie miejsca w Miejskim Żłobku - moduł I

W roku 2021 gmina Pyskowice w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 - Moduł 1 uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na utworzenie miejsca w Miejskim Żłobku w Pyskowicach.

Wymagany wkład własny wynosił 7 500,00 zł.

Utworzone miejsce zostanie udostępnione od 1 stycznia 2022 r.

Tablica z flagą i godłem Polski oraz informacją: dofinansowano ze środków budżetu państwa. Program

Utrzymanie miejsc w Miejskim Żłobku - moduł II

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 gmina Pyskowice uzyskała dofinansowanie w wysokości 44 160,00 PLN na funkcjonowanie 46 miejsc w Miejskim Żłobku w Pyskowicach, utworzonych w poprzednich edycjach programu.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżącą działalność placówki.