Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach


 

Logotypy

Miasto Pyskowice zrealizowało w roku 2019 modernizację budynku Urzędu Miejskiego. Przedsięwzięcie to obejmowało  kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania. Dodatkowo na południowej połaci dachu budynku zamontowano ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną na potrzeby Urzędu.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym mieście, a w szczególności:

  • ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną na skutek wykorzystania OZE;
  • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza;
  • poprawa warunków użytkowania obiektu.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Wartość projektu to kwota:  4 096 277,88 zł zł.

Dofinansowane  UE – RPO WSL: 2 532 307,67 zł