Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – etap I


W ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – podgrupa SWC2 – etap I”, miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zakres prac obejmuje ułożenie nowych sieci cieplnych z rur preizolowanych, którymi doprowadzone zostanie medium grzewcze o wysokim parametrze do indywidualnych węzłów kompaktowych, które zamontowane zostaną w kolejnym etapie w budynkach wielomieszkaniowych. Aktualnie budynki te zasilane są mocno wyeksploatowanymi rurociągami niskoparametrowymi z grupowej wymiennikowni ciepła SWC 2 usytuowanej przy ul. Wojska Polskiego. Jednocześnie budowa wskazanych ciągów rur umożliwi docelowo przyłączanie kolejnych budynków, w których aktualnie występuje ogrzewanie piecowe, oraz częściowo indywidualne wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania zasilane z kotłów gazowych.

Wykonane sieci ciepłownicze znacznie zredukują straty przesyłowe jakie obecnie występują na niskoparametrowej sieci przesyłowej. Aktualnie ok 20-22 proc. przesyłanej energii cieplnej to właśnie straty przesyłu, które przy zastosowaniu rur preizolowanych pozwolą ograniczyć straty na przesyle energii cieplnej do wysokości 5 a 8 proc. ciepła.

Koszt inwestycji: 1 115 343,00 zł.

Dofinansowane Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 1 115 343,50 zł.

Logo Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii