Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – etap II


W ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – podgrupa SWC2 – etap II”, miasto Pyskowice pozyskało w roku 2021 dofinansowanie w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zadanie stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2020 roku w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczych. Zakres prac niniejszego etapu obejmuje zabudowę węzłów kompaktowych w budynkach wielomieszkaniowych, dzięki którym możliwa jest praca sieci w wysokim parametrze. Zadanie obejmuje także podłączenie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców ciepła, co spowoduje likwidację pieców węglowych.
Modernizacja sieci ciepłowniczej na wysokiparametr powoduje znaczną redukcję strat ciepła na przesyle, jakie występują na niskoparametrowej sieci. Około 20% przesyłanej energii cieplnej to straty przesyłu, które przy zastosowaniu rur preizolowanych pozwolą ograniczyć straty na przesyle energii cieplnej do wysokości 5 a 8 proc. ciepła.

Koszt inwestycji: 931 794,00 zł.

Dofinansowanie w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji: 598 461,00 zł.

Dofinansowanie w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: 333 333,00 zł.

Logo Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii