PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej

Logo RPO

W czerwcu 2011 r. na terenie naszego miasta uruchomionych zostało pięć punktów darmowego dostępu do Internetu. Punkty te powstały w ramach realizowanego od 2007 roku projektu pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej", współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt o wartości 1 259 600,40 zł obejmuje swym zakresem utworzenie na terenie powiatu gliwickiego 58 publicznych punktów dostępu do Internetu.

 

Darmowy dostęp do Internetu na terenie Gminy Pyskowice świadczony jest obecnie poprzez dwa infokioski zewnętrzne znajdujące się w następujących lokalizacjach:
-Rynek w Pyskowicach - po stronie zachodniej Ratusza
-Urząd Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 - od strony wejścia głównego,
-a także infokiosk wewnętrzny znajdujący się w Szpitalu Powiatowym przy ul. Szpitalnej.

PIAP przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach

PIAP przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach

 

Ponadto na terenie miasta wystawione zostały dwa Hotspoty pracujące na częstotliwości 2,4 GHz, które umożliwiają użytkownikom wyposażonym w mobilne urządzenia zgodne ze standardem Wi-Fi na bezprzewodowy dostęp do Internetu. Pierwszy z nich udostępnia Internet w okolicy budynku Ratusza, drugi zaś na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Strzelców Bytomskich i parku przy placu Piłsudskiego.

 

Hotspoty można rozpoznać jako sieć bezprzewodową pod nazwą: PIAP Pyskowice

 

PIAP-y dają możliwość zarówno mieszkańcom i turystom dostęp do zasobów Internetu, za ich pomocą można m.in. odwiedzać strony internetowe, przeglądać pocztę e-mail, sprawdzić rozkład jazdy autobusów, kalendarz imprez itd.

 

Korzystanie z infokiosków jest bardzo łatwe dla przeciętnego użytkownika. Urządzenia wyposażono w ekrany i panele dotykowe. Obudowa jest odporna na warunki atmosferyczne.

 

Dostęp do wszystkich urządzeń jest całkowicie bezpłatny przez 24 godziny na dobę.