Program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” będzie realizowany w gminie Pyskowice w latach 2022-2027. W ramach tego projektu utworzone zostało stanowisko ekodoradcy, którego zadaniem jest wsparcie mieszkańców w wyborze optymalnego źródła ciepła oraz działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i środowiska.
W projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit” bierze udział Województwo Śląskie jako Beneficjent Koordynujący i 87 Partnerów – gmin, miast, powiatów, instytucji wspierających i merytorycznych.

Całkowita kwota pozyskanego dofinansowania dla gminy Pyskowice wynosi 39 264,00 €