Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego

W ramach drugiej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Pyskowice realizuje projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego". Na ten cel pozyskano dotację w kwocie 9 172 725,00 zł. Wartość zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wynosi 9 655 500,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa dla potrzeb inwestycji,

– rozbudowę ul. Szopena pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich, a ul. Wieczorka,

– rozbudowę ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Wieczorka, a ul. Jana III Sobieskiego,

– budowę ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego, a ul. Lokalną.

Łącznie przewiduje się rozbudowę i budowę dróg o długości ok. 1047,5 m.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to luty 2024 r.

Łączny koszt robót budowlanych: 9 655 500,00 zł.

 Dofinansowanie: 9 172 725,00 zł.

Flaga Polski, godło Polski i logotyp Polskiego Ładu