Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach


 

Biało - czerwona flaga Polski i godło (biały orzeł na czerwonym polu) Polski

Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach”.

Prace drogowe prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do połączenia z ul. Bytomską (DK-94).

Planowany zakres robót obejmuje m.in. roboty geodezyjne, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogi, przebudowę przepustów ulicznych oraz wykonanie nowej nawierzchni. Inwestycja obejmie również remont istniejącego i budowę nowego chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej na odcinku, który nie posiada rowów odwadniających.

Planowany termin realizacji inwestycji 220 dni od daty podpisania umowy, zawartej 20 października 2021.

Całkowity koszt projektu: 6 616 798,00 zł.

Dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: 3 619 988,90 zł.