Przebudowa ul. Wrzosowej – droga transportu rolnego


W ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Wrzosowej w Pyskowicach”, gmina Pyskowice pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego, które wpływają na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Prace modernizacyjne objęły odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,350 km. Zakres obejmował między innymi zdjęcie zdeformowanej i zabrudzonej nawierzchni z tłucznia kamiennego, wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilzowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Prace miały na celu poprawę stanu drogi, co zapewni długotrwały efekt podnoszący jej funkcjonalność, a co za tym idzie w znacznym stopniu poprawi i ułatwi dojazd do okolicznych pól i ogródków działkowych.

Dofinansowanie: 290 033,78 zł.
Całkowity koszt inwestycji: 483 389,63 zł.