PYSKOLANDIA - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic


Miasto Pyskowice oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach realizują projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

Celem projektu jest wzrost dostępności w mieście Pyskowice do edukacji przedszkolnej świadczonej na wysokim poziomie poprzez utworzenie w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla 40 dzieci w wieku 3 – 4 lat oraz wydłużenie godzin pracy nowych oddziałów przedszkolnych. Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyni się doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, jak również rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 4 nauczycielek w kierunku wspomagania prawidłowego rozwoju społeczno – edukacyjnego dzieci.

Działania zaplanowane w projekcie:

  1. Zakup mebli i innego wyposażenia do sal przedszkolnych oraz szatni dla nowych oddziałów przedszkolnych.
  2. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej dla dwóch nowych oddziałów przedszkolnych.
  3. Rozpoczęcie funkcjonowania dwóch nowych oddziałów wychowania przedszkolnego począwszy od 1 marca 2020 r.
  4. Utworzenie placu zabaw dla dzieci z nowych oddziałów przedszkolnych.
  5. Rozwój zawodowy nauczycieli przedszkola – udział w szkoleniu „Rozwój społeczno - emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym".

Wartość projektu: 920 337,40 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 782 286,79 zł.

Wkład własny Miasta Pyskowice: 138 050,61 zł.

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 28.02.2021