Remont zabytkowego budynku ratusza w Pyskowicach mający na celu poszerzenie oferty kulturalnej


 

Logotypy

Miasto Pyskowice zrealizowało w latach 2018-2019 remont budynku ratusza. Zakres prac obejmował m. in.: przełożenie pokrycia dachu, naprawę elementów więźby dachowej, przemurowanie kominów, konserwatorski remont elewacji i adaptacja pomieszczeń parteru na potrzeby pracowni artystycznej.

W trakcie remontu zastosowano rozwiązania energooszczędne: m.in. stolarkę okienną, nawiązującą stylistyką do historycznego kształtu obiektu, która posiada zdecydowanie niższy współczynnik przenikania ciepła, co w znaczący sposób przełoży się na poprawę efektywności energetycznej obiektu.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu, a w szczególności:

  • zachowanie budynku ratusza będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/288/60;. zasada utrzymania i zarazem odtworzenia oryginalnego zabytkowego wyglądu obiektu, przywrócenie mu jego wartości estetycznych, historycznych oraz zabezpieczenie przed dalszą destrukcją czynników zewnętrznych. Aktualnie elewacja obiektu nawiązuje do dawnego neogotyckiego wystroju;
  • zwiększenie oferty kulturalnej naszego miasta w związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni artystycznej dla miłośników uprawiających rękodzieło artystyczne;
  • wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej naszego miasta;
  • rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżet państwa z kontraktu terytorialnego.

Wartość projektu: 1 570 144,87 .

Dofinansowane  UE – RPO WSL:  1 304 851,42 zł.

Dofinansowane  z budżetu państwa: 153 511,93 zł.

Historia Ratusza

Ratusz został wzniesiony w 1822 r. w miejscu pierwotnego drewnianego ratusza z XIV w. i budynków murowanych, które zostały strawione przez pożary. Tradycyjnie stanowił siedzibę władz miejskich. Ratusz jest jednym z najbardziej znaczących i najpiękniejszych obiektów w Pyskowicach. Jest również wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Obiekt stoi na tradycyjnym, czworobocznym rynku, którego średniowieczny układ zachował się do dnia dzisiejszego. Budowla zawiera w sobie neogotyckie akcenty i w przeciwieństwie do wielu innych śląskich ratuszy nie ma wieży.

W roku 1866 przeprowadzono pierwszy remont ratusza, a w roku 1869 wstawiono, istniejący do dziś, mechanizm zegarowy. Kolejny remont przeprowadzono w roku 1913 - przebudowano i wyremontowano wnętrze, zewnętrze kolejny raz otynkowano i przemalowano w żółto-piaskowej kolorystyce. W wyniku kolejnej przebudowy budynek utracił w znacznej części swój oryginalny, neogotycki wystrój.

Do 1996 roku ratusz służył jako siedziba władz miasta. W związku z tym, że obiekt znajdował się w złym stanie technicznym na przełomie XX i XXI wieku przeprowadzono jego generalny remont. Wnętrza obiektu zostały częściowo przebudowane, a wystrój elewacji, wykonany w uproszczony sposób, jedynie częściowo nawiązał do wystroju neogotyckiego.