Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach


 

Logotypy

W kwietniu 2018 r. Gmina Pyskowice podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 , PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

W ramach projektu wykonano:

I. dokumentację projektową rewaloryzacji parku - prace wykonała firma Maxi Projekt pracownia Aleksandra straszak, ul. Waxmana 3 m.12, 42-500 Chorzów. Wartość projektu 39 975,00 zł.

II. uporządkowano i zagospodarowano park - prace wykonała firma Calla s. c. Jolanta Gryczyńska , Robert Gryczyński, ul. Kochłowicka 63, 40-817 Katowice. Wartość prac: 4 217 265,01 zł.

W ramach prac budowalnych:

   • uporządkowano i zagospodarowano tereny zielone w parku polegające na:

   1. pracach pielęgnacyjnych istniejących terenów zielonych i drzewostanu (wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiejek, wykonanie trawników dywanowych, obsadzenie rabat bylinami, obsadzenie roślinami cebulkowymi, przegląd dendrologiczny drzew, ścięcie drzew odmłodzenie drzew),

   2. wymianie gruntu pod pomostem,

   3. nasadzeniu drzew i krzewów liściastych

   4. montażu budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy

   5. uporządkowaniu koryta cieku wodnego

   • wybudowano i zamontowano infrastrukturę towarzyszącą:

   1. Wybudowano trasy nordic walking oraz trasy dla rolkarzy

   2. Postawiono siłownię zewnętrzną z następującymi typami urządzeń: prasa nożna podwójna, rower wolnostojący, wyciskanie plus wyciąg, wioślarz wolnostojący, biegacz wolnostojący, narciarz wolnostojący, orbitrek wolnostojący, twister plus wahadło, jeździec wolnostojący,

   3. Zamontowano elementy małej architektury - tj. ławki – 43 szt., kosze na śmieci betonowe – 29 szt., tablice informacyjne do pomników przyrody – 6 szt., tablice z regulaminem miejsc grillowych – 2 szt., tablice z regulaminem wybieg dla psów – 2szt., tablice z regulaminem teren siłowni – 1szt., leżaki drewniano-stalowe – 3 szt., budki dla ptaków: dla dzięciołów i małych ptaków – 25 sztuk, dla nietoperzy – 11 sztuk, stojaki na rowery – 6 szt., grille – 2 szt., oraz toaletę automatyczną

   4. Wymieniono oświetlenie ( LED, solarne LED) oraz zamontowano monitoring

   5. Wybudowano pomost drewniany z balustradą na fundamentach prefabrykowanych oraz schody terenowe

   6. Wybudowano ogrodzony wybieg dla psów wraz z montażem urządzeń zabawowych dla czworonogów

III. Zlecono usługi towarzyszące

1. Nadzory inwestorskie. Umowa zawarta z JM Nadzory Sp. z o. o., I. Daszyńskiego 4, 44-100 Gliwice na kwotę: 49 200,00 zł.

2. Prowadzenie działań informacyjnych i promocję projektu. Umowa zawarta z ECOEN CONSULT Sp. z o. o. , ul. Centralna 5, Pyrzowice na kwotę : 15 000,00 zł

3. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu. Umowa zawarta z ECOEN CONSULT Sp. z o. o. ,ul. Centralna 5, Pyrzowice na kwotę 59 655,00 zł.

Wartość projektu: 4 381 095,01 zł.

Wartość dofinansowania: 2 945 752,35 zł.

Zgłoś nieprawidłowości: www.pois.gov.pl