Rozbudowa skateparku o nową rampę i tor dla rolkarzy


 

Elementy graficzne udziałowców programu - Unii Europejskiej, LGD Leśna Kraina Górnego Śląska, Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt „Rozbudowa istniejącego skateparku o nową rampę i tor dla rolkarzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie) w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowego przez społeczność", w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji – zwiększenie odsetka mieszkańców uprawiających aktywne formy rekreacji poprzez zwiększenie miejsc infrastruktury sportowej, promocję aktywnego stylu życia i zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w oparciu o sporty ekstremalne, jak jazda na deskorolce, rolkach i rowerach typu bmx.

Zadanie zakłada rozbudowę istniejącego skateparku asfaltowego przy ul. Szpitalnej w postaci utwardzenia nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu. Oprócz przeszkód wyprofilowanych z płyty żelbetowej zaprojektowano także poręcze stalowe kotwione do nawierzchni.

Ponadto przewiduje się obsianie trawą i uzupełnienie istniejących trawników w terenie przyległym w zakresie niezbędnym do uporządkowania i przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym. Obszar ten będzie jednocześnie pełnić funkcję strefy bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu.

Wokół obiektu zaprojektowano chodnik w formie pętli o nawierzchni asfaltowej umożliwiający jazdę na rolkach. Projektuje się także wyposażenie terenu w ławki, kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem oraz przebudowę oświetlenia parkowego wraz z budową linii kablowej.

Przewidywany termin zakończenia prac - listopad 2022 r.

Wartość projektu: 495 074,99 zł.

Wartość dofinansowania: 200 988,00 zł.