Sprzęt edukacyjny dla uczniów z Ukrainy


 

Gmina Pyskowice realizuje projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Pyskowice", współfinansowany z funduszy europejskich poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ten kraj, którzy przybyli legalnie, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i uczęszczają do szkół podstawowych w Pyskowicach.

Wyrównywanie szans edukacyjnych ma się odbyć poprzez zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT, które pomogą w dostosowaniu edukacji dla dzieci uciekających z Ukrainy.

Lider projektu: Gmina Pyskowice.
Realizator: Centrum Usług Wspólnych w Pyskowicach.
Wartość całkowita projektu: 58 235,29 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 49 499,99 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 2 911,77 zł
Czas trwania: 2023.01.01 – 2023.03.31.


Więcej informacji udziela Centrum Usług Wspólnych w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice, tel. 32 332 60 40, e-mail: cuw@cuw.pyskowice.pl