Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2


 

Logotypy

Miasto Pyskowice zrealizowało w roku 2019 termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z basenem. Przedsięwzięcie to obejmowało kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania wraz z systemem uzdatniania wody w basenie.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym mieście, a w szczególności:

  • ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza;
  • poprawa warunków użytkowania obiektu.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to kwota: 4 190 797,09 zł.

Dofinansowane  UE – RPO WSL:  2 430 183,83 zł.