Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach


 

Logotypy

Miasto Pyskowice zrealizowało w latach 2018-2019 termomodernizację budynku Miejskiego Żłobka. Przedsięwzięcie to obejmowało kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym mieście, a w szczególności:

  • ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza;
  • poprawa warunków użytkowania obiektu.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to kwota: 1 097 963,07 zł.

Dofinansowane  UE – RPO WSL: 560 552,35 zł.