Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach


 

Gmina Pyskowice pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach".

Cel projektu

Projekt polegał na termomodernizacji budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach. W ramach projektu wykonano:

  • docieplenie dachu wraz z robotami towarzyszącymi,
  • roboty przygotowawcze (piwnica + I piętro),
  • roboty izolacyjne i dociepleniowe,
  • wymianę stolarki okiennej,
  • roboty zewnętrzne niezbędne do wykonania termomodernizacji zmierzające do odtworzenia elementów zdemontowanych/uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych (opaska wokół budynku, tereny zielone),
  • montaż instalacji c.o.

Realizacja projektu miała na celu izolację termiczną pomieszczeń, poprawę warunków termicznych obiektu, podniesienie komfortu użytkowania budynku, jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do jego ogrzewania. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz podwyższenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżet państwa z kontraktu terytorialnego.

Dofinansowane UE – RPO WSL: 295 056,75 zł.

Dofinansowane z budżetu państwa: 34 712,56 zł.