Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach

Logotypy

Miasto Pyskowice zrealizowało w roku 2019 termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Przedsięwzięcie to obejmowało kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania.

 

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym mieście, a w szczególności:

  • ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza;
  • poprawa warunków użytkowania obiektu.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżet państwa z kontraktu terytorialnego.

 

Wartość projektu to kwota: 1 432 063,96  zł.

Dofinansowane  UE – RPO WSL:  1 131 115,92 zł.

Dofinansowane  z budżetu państwa:  133 072,47 zł.