Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach


 

Logotypy

Miasto Pyskowice zrealizowało w roku 2019 termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Przedsięwzięcie to obejmowało kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania.

Cel projektu 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym mieście, a w szczególności:

  • ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza;
  • poprawa warunków użytkowania obiektu.

 Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżet państwa z kontraktu terytorialnego.

Wartość projektu

Kwota: 1 432 063,96  zł.

Dofinansowane  UE – RPO WSL:  1 131 115,92 zł.

Dofinansowane  z budżetu państwa:  133 072,47 zł.