Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4


 

Logotypy

Miasto Pyskowice zrealizowało w roku 2019 termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Przedsięwzięcie to obejmowało kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym mieście, a w szczególności:

  • ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza;
  • poprawa warunków użytkowania obiektów.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to kwota: 2 200 368,00 zł.

Dofinansowane  UE – RPO WSL: 1 650 001,99 zł.