Termomodernizacja byłego dworca kolejowego


 

W ramach realizacji inwestycji pn. „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”, Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach".

Cel projektu

Założeniem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na gazowe oraz montaż OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej dla budynku byłe dworca PKP w Pyskowicach.

W ramach prac zostanie wykonane:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymiana źródła ciepła na gazowe i modernizacja instalacji CO i c.w.u.,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pyskowice.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżet państwa z kontraktu terytorialnego.

Dofinansowane  UE – RPO WSL: 1 688 913,44 zł

Dofinansowane  z budżetu państwa: 198 695,68 zł.

Planowany termin realizacji inwestycji do końca 2022 r.