Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach


 

Gmina Pyskowice pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, a także poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Projekt polegał na termomodernizacji budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach przy ulicy Wolności 16.

W ramach projektu:

  • wykonano docieplenie ścian od wewnątrz;
  •  wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;
  • wymieniono źródło ciepła na gazowe i zmodernizowano instalację CO i c.w.u;
  • zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz system wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła.

Dzięki realizacji projektu gmina Pyskowice ograniczy straty energii podczas ogrzewania budynku oraz obniży koszty ogrzewania i energii elektrycznej. Najważniejszym skutkiem projektu jest jednak poprawa czystości powietrza na terenie gminy Pyskowice.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżet państwa z kontraktu terytorialnego.

Wartość projektu: 2 379 988,62 zł.

Dofinansowane UE – RPO WSL: 2 022 990,33 zł'

Dofinansowane z budżetu państwa: 237 998,83 zł.

Okres realizacji: IV 2020 – I 2023.