Trampolina – sięgaj wyżej

Logo POKL

Nazwa zadania: Realizacja projektu systemowego „Trampolina – sięgaj wyżej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013) Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Podejmowane działania: Aktywizacja, kształcenie i doskonalenie umiejętności społecznych i zawodowych poprzez udział w szkoleniach, w tym szkoleniach zawodowych, poradnictwie, oraz przy wsparciu towarzyszącym, mających na celu poprawę kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, wzrost poziomu wiedzy na temat lokalnego rynku pracy, podniesienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej.

 

Wysokość pozyskanych środków:

2008 - 113 265,09 zł

2009 - 223 383,41 zł

2010 - 138 930,99 zł

2011 - 185 622,71 zł

Łącznie - 661 202,20 zł