Urząd Miejski w Pyskowicach – zdrowe i przyjazne miejsce pracy


 

logo/flagi funduszy europejskich, Polski, województwa śląskiego i Unii Europejskiej

Gmina Pyskowice realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Urząd Miejski w Pyskowicach – zdrowe i przyjazne miejsce pracy”.

Celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach poprzez kompleksowe wsparcie pracowników, obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 80 pracowników (60 kobiet, 20 mężczyzn), w tym 31 osób w wieku powyżej 50 lat.

Beneficjent: gmina Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332 60 00.

Całkowita wartość projektu: 481 900,00 zł.

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny: 409 615,00 zł.

Okres realizacji: 2023-01-01 – 2023-10-20.