Wsparcie dla rodzin - uchodźców z Ukrainy


 

Gmina Pyskowice realizuje projekt współfinansowany z funduszy europejskich pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Celem głównym jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Pyskowice.

W ramach projektu uczestnicy i społeczność, w której funkcjonują, będą objęci kompleksowym wsparciem, które ułatwi im funkcjonowanie w zakresie poszczególnych ról społecznych, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania rodziny. Zostanie to zapewnione poprzez zaangażowanie osób i instytucji zajmujących się wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i działań na rzecz dzieci. Zostaną podjęte następujące działania:

  • praca bezpośrednia z rodzinami mającymi problemy, w tym wsparcie asystenta rodzinnego, wsparcie psychologiczne i językowe,
  • organizacja form wsparcia grupowego w tym grupa samopomocowa, zajęcia tematyczne,
  • wsparcie dla dzieci mających problemy w nauce oraz organizacja działań środowiskowych, w tym pikniku integracyjnego i zapewnienie dzieciom udziału w kulturze i integrację.

Lider projektu: Gmina Pyskowice.

Dofinansowanie projektu z UE (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego): 184 770,45 zł.

Wartość całkowita projektu: 217 377,00 zł.

Czas trwania: 2023-01-01 – 2023-06-30.

Gmina Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice tel. 32 332 60 00