Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej

Kwota dotacji: 13.180.982,71 zł

 

15 grudnia 2017 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na podstawie której Gmina Pyskowice otrzymała dotację na realizacje ww. zadania.

 

W ramach dotacji do chwili obecnej zrealizowano nw. prace:
• odpompowano i zutylizowano w trybie awaryjnym 6 000 m3 odcieków pochodzących ze zbiornika odcieków oraz niecki kwatery III składowiska,
• w ramach rekultywacji III kwatery składowiska odpompowano i zutylizowano 14 000 m3 odcieków pochodzących z niecki kwatery III składowiska,
• dokonano renowacji zbiornika odcieków,
• zmodernizowano drogę dojazdową do zbiornika odcieków – ul. Rzeczną,
• zrekultywowano III kwaterę skłaowiska odpadów,
• odpompowano 15 000 m3 odcieków pochodzących z kwatery IV składowiska.

 

Ponadto zgodnie z umową zawartą w grudniu 2018 r. trwa proces rekultywacji IV kwatery, który zaplanowany jest do 30.09.2020 r.

 

W ramach posiadanych środków wykonane zostanie również ogrodzenie całego składowiska odpadów.