Zdalna szkoła - 69 tys. zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Miastu Pyskowice przyznano kwotę 69 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dotacja w całości zostanie przeznaczona na projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.  Zadanie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodszych mieszkańców Pyskowic i realizowane jest pod kątem możliwości pobierania nauki zdalnie, m.in. w związku z epidemią koronawirusa. Umowę w tej sprawie podpisali 28 kwietnia przedstawiciele miasta i Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie.