Zdalna szkoła +. Dodatkowe środki na komputery z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Miasto Pyskowice otrzymało  kwotę 74 907 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dotacja w całości zostanie przeznaczona na projekt pod nazwą „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.


Zadanie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodszych mieszkańców Pyskowic i realizowane jest pod kątem możliwości pobierania nauki zdalnie, m.in. w związku z epidemią koronawirusa. Umowę w tej sprawie podpisali  26 czerwca  przedstawiciele miasta i Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie. Środki pozwoliły zakupić 29 laptopów na potrzeby szkół podstawowych.


Warto zaznaczyć, że samorząd Pyskowic jest również beneficjentem wcześniejszej edycji programu. Suma 69 tys. zł przyznana na projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” została przeznaczona na zakup  32 komputerów przenośnych.