PRACOWNIA ORANGE

2017-08-31

Fundacja Orange informuje, że do 8 września br. można składać wnioski na multimedialną Pracownię Orange. Wniosek złożyć może Grupa Inicjatywna wraz z Instytucją, przy której powstanie Pracownia Orange (np. gmina, organizacja pozarządowa). W Grupie Inicjatywnej muszą znaleźć się min. 3 osoby pełnoletnie reprezentujące mieszkańców, będące przedstawicielami Instytucji lub lokalnymi działaczami. Grupa może mieć charakter nieformalny, ale na potrzeby programu jej członkowie podpisują porozumienie o współpracy z Instytucją. Szczegóły dotyczące tej inicjatywy oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: https://pracownieorange.pl/.

Fundacja Orange - logo