„Pracownia z klimatem” dla „zielonej” szkoły

2023-05-23

Mikroskopy, stacja pogody, interaktywny monitor. To wszystko będzie już po wakacjach służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w nowej pracowni przyrodniczej. Placówka dostała na ten cel 60 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja wystarczy na pokrycie całości wydatku.

Wizualizacja sali przyrodniczej - na pierwszym planie mikroskop, w tle olbrzymi interaktywny ekran pokazujący Ziemię

Szkoła w konkursie WFOŚ "Zielona pracownia 2023" otrzymała kwotę 48 tys. zł. Już wcześniej mogła się pochwalić wygraną w konkursie "Zielona pracownia2023_ projekt" w wysokości 12 tys. zł, które mogła przeznaczyć na wkład własny. Tym samym stworzenie pracowni nie wymaga udziału finansowego gminy.

Na co zostanie wykorzystana pomoc? Projekt obejmuje remont i odnowienie sali wraz z umieszczeniem grafik o tematyce ekologicznej. Pojawią się nowe meble, ale najważniejsze nowości to monitor interaktywny na jezdnej podstawie oraz stacja pogodowa zasilana bateriami słonecznymi. Powstanie również osiem stanowisk do obserwacji mikroskopowej. Ze środków z dotacji zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne do biologii i geografii, mikroskopy, plansze dydaktyczne i programy edukacyjne.

Realizacja "Zielonej pracowni" pod nazwą "Pracownia z klimatem" przewidziana jest na sierpień 2023. Warto podkreślić, że projekt wpisuje się w działania szkoły - program edukacyjny "Śladami przyrody" oraz inicjatywy o charakterze proekologicznym dla społeczności szkoły i zaprzyjaźnionych przedszkoli : dni otwarte, lekcje pokazowe, pokazy doświadczeń, konkursy ekologiczne.