Konferencja "20-lecie samorządu w Pyskowicach"

27 maja 2010 r. minęło 20 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych.

Z tej okazji 28. maja br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach odbyła się konferencja poświęcona 20-leciu samorządu w naszym mieście. Konferencja ta wpisała się w program obchodów Jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Wprowadzeniem do konferencji było otwarcie wystawy w Ratuszu poświęconej historii pyskowickiego samorządu, przygotowanej przez historyka, pana Władysława Macowicza, pod tytułem: "20-lecie działalności władz Pyskowic na zmienionych prawach samorządowych".

W konferencji udział wzięli przedstawiciele ościennych gmin, starostwa powiatowego oraz radni Rady Miejskiej od I do V kadencji (lata 1990 - 2010), burmistrzowie, pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych naszego miasta. Gości powitała Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Jolanta Drozd, która na wstępie złożyła wszystkim samorządowcom serdeczne życzenia z okazji Święta Samorządu Terytorialnego, przypadającego na dzień 27 maja. Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej dla upamiętnienia daty pierwszych w powojennej historii wolnych wyborów powszechnych, w których wyłoniono władze gmin.

Życzenia - w imieniu Powiatu Gliwickiego - złożyła także Sekretarz Powiatu pani Magdalena Budny. Słowa podziękowania za współpracę oraz zaangażowanie w sprawy oświaty wyraziły również panie dyrektorki pyskowickich placówek oświatowych.

Jednym z punktów konferencji był wykład prof. dr hab. Czesława Martysza z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poświęcony dwudziestoleciu samorządu terytorialnego w Polsce. Profesor podczas swojego wystąpienia mówił m.in. zmiany, jakie nastąpiły w ustawie o samorządzie gminnym na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Dzielił się również swoimi doświadczeniami z zakresu samorządu. We wspomnieniach przywołał m. in. postać prof. Waleriana Pańki - wielkiego zwolennika i propagatora reformy

samorządowej oraz współtwórcę jej prawnych podstaw.

Swoje wystąpienie miał również Burmistrz Miasta Pyskowice pan Wacław Kęska, który scharakteryzował funkcjonowanie miasta na przestrzeni wszystkich kadencji samorządu. Mówił m.in. o trudnościach, z jakimi borykano się u progu samorządności, ale i o sukcesach, jakie udało się osiągnąć dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób. Wspominał także o znaczących dla miasta, w tym dla rynku pracy, inwestycjach wpływających na rozwój i wizerunek naszego miasta.

Głos zabrał również Burmistrz Miasta Pyskowice pan Jan Turkiewicz, który pełnił funkcję w latach 1998 - 2002. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną, a zarazem trudną do spełnienia rolę miał samorząd I kadencji w latach 1990 - 1994. To ówcześni radni, samorządowcy tworzyli podstawy funkcjonowania lokalnej demokracji.

W trakcie konferencji wyróżniono osoby, które na przestrzeni wszystkich kadencji pełniły funkcję przewodniczących i wiceprzewodniczących rad, burmistrzów miasta oraz ich zastępców, a także radnych, którzy pełnili mandat co najmniej przez trzy kadencje. Wyróżniono także radcę prawnego panią Irenę Maciejewicz, która współtworzyła pierwsze uregulowania prawne stanowiące o ustroju naszego miasta. Ponadto Przewodnicząca Rady Jolanta Drozd wyróżniła wieloletnich pracowników biura Rady Miejskiej, z którymi współpracowała i pracuje na co dzień.

Zgromadzeni na konferencji goście mieli również okazję do wspomnień - obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną poświęconą ludziom i wydarzeniom z życia pyskowickiego samorządu. Miłą atmosferę konferencji dopełnił występ artystyczny Teatru "Carpe Diem", który specjalnie na tę okazję przygotował spektakl pod znamiennym tytułem: „O wyższości władzy samorządowej nad centralną, czyli Stańczyk z Czerwionki". Założycielką teatru, a także scenarzystką i reżyserką wszystkich spektakli jest pani Agnieszka Nalepka, a za stronę wokalną i scenograficzną odpowiedzialny jest pan Adam Wójcik. Występ młodzieży cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników konferencji.