Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Herb

Herbem Pyskowic jest: w polu czerwonym tarczy późnogotyckiej, dwie srebrne, boniowane wieże z krenelażem o trzech występach za srebrnym, boniowanym murem przedstawionym w formie przestrzennej. Na każdej z wież jeden prostokątny, czarny otwór strzelniczy.

 

Zapisy dotyczące REGULAMINU UŻYWANIA HERBU MIASTA oraz OCHRONY SYMBOLI MIASTA znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.

 

 


LOGO MIASTA


 

Kto może używać loga (podmioty uprawnione):
- organy Gminy Pyskowice, czyli Burmistrz Miasta i Rada Miejska;
- Urząd Miejski w Pyskowicach;
- jednostki organizacyjne Gminy Pyskowice;
- radni Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.

 

Inne podmioty:
Inne podmioty mogą używać loga po wcześniejszym uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Pyskowice, na podstawie wniosku zawierającego opis i okoliczności wykorzystania loga. Wydanie zgody jest nieodpłatne. Wydaje się ją na czas określony, jednak nie dłużej niż na rok. Po upływie tego okresu, należy wystąpić o ponowną zgodę na użycie loga. W przypadku złamania warunków, na podstawie których zgoda została udzielona Burmistrz Miasta Pyskowice może cofnąć przyznaną zgodę.

 

Podstawowe zasady stosowania loga:

Ogólne zasady stosowania loga Pyskowic, wzór i proporcje loga, w postaci identyfikacji wizualnej „manual", dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl (po kliknięciu w ikonkę loga znajdującą się w prawym, górnym rogu) oraz w załączniku nr 11 do wspomnianej uchwały.

 1. Loga należy używać tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zasadami zawartymi w tzw. „manualu";
 2. Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji loga;
 3. Logo nie może być częścią żadnego innego znaku graficznego;
 4. Logo może być używane:
 •  podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, których Gmina Pyskowice jest organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub nad którymi patronat sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice;
 • podczas wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym, organizowanych lub wspieranych finansowo czy rzeczowo przez Gminę Pyskowice;
 • jako element graficzny publikacji wydawanych lub wspieranych finansowo przez Gminę Pyskowice i jej jednostki organizacyjne;
 • jako element dekoracyjny na upominkach i materiałach promocyjnych związanych z Pyskowicami.

 5. W przypadku stosowania loga razem z herbem Pyskowic, znaki te umieszcza się w odpowiednim
     oddaleniu tak, aby nie zakłócić jasności przekazu;
 6. Logo można umieszczać na stronach internetowych wraz z podaniem odnośnika do strony
     www.pyskowice.pl;
 7. Nie można umieszczać loga w publikacjach i witrynach, których zawartość, treść lub funkcjonowanie
     jest niezgodne z prawem lub narusza dobre obyczaje;
 8. Obowiązek dbania o prawidłowe stosowanie loga spoczywa na podmiotach go stosujących.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę