Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Herb

Herbem Pyskowic jest: w polu czerwonym tarczy późnogotyckiej, dwie srebrne, boniowane wieże z krenelażem o trzech występach za srebrnym, boniowanym murem przedstawionym w formie przestrzennej. Na każdej z wież jeden prostokątny, czarny otwór strzelniczy.

 

Zapisy dotyczące REGULAMINU UŻYWANIA HERBU MIASTA oraz OCHRONY SYMBOLI MIASTA znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.

 

 


LOGO MIASTA


 

Kto może używać loga (podmioty uprawnione):
- organy Gminy Pyskowice, czyli Burmistrz Miasta i Rada Miejska;
- Urząd Miejski w Pyskowicach;
- jednostki organizacyjne Gminy Pyskowice;
- radni Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.

 

Inne podmioty:
Inne podmioty mogą używać loga po wcześniejszym uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Pyskowice, na podstawie wniosku zawierającego opis i okoliczności wykorzystania loga. Wydanie zgody jest nieodpłatne. Wydaje się ją na czas określony, jednak nie dłużej niż na rok. Po upływie tego okresu, należy wystąpić o ponowną zgodę na użycie loga. W przypadku złamania warunków, na podstawie których zgoda została udzielona Burmistrz Miasta Pyskowice może cofnąć przyznaną zgodę.

 

Podstawowe zasady stosowania loga:

Ogólne zasady stosowania loga Pyskowic, wzór i proporcje loga, w postaci identyfikacji wizualnej „manual", dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl (po kliknięciu w ikonkę loga znajdującą się w prawym, górnym rogu) oraz w załączniku nr 11 do wspomnianej uchwały.

 1. Loga należy używać tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zasadami zawartymi w tzw. „manualu";
 2. Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji loga;
 3. Logo nie może być częścią żadnego innego znaku graficznego;
 4. Logo może być używane:
 •  podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, których Gmina Pyskowice jest organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub nad którymi patronat sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice;
 • podczas wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym, organizowanych lub wspieranych finansowo czy rzeczowo przez Gminę Pyskowice;
 • jako element graficzny publikacji wydawanych lub wspieranych finansowo przez Gminę Pyskowice i jej jednostki organizacyjne;
 • jako element dekoracyjny na upominkach i materiałach promocyjnych związanych z Pyskowicami.

 5. W przypadku stosowania loga razem z herbem Pyskowic, znaki te umieszcza się w odpowiednim
     oddaleniu tak, aby nie zakłócić jasności przekazu;
 6. Logo można umieszczać na stronach internetowych wraz z podaniem odnośnika do strony
     www.pyskowice.pl;
 7. Nie można umieszczać loga w publikacjach i witrynach, których zawartość, treść lub funkcjonowanie
     jest niezgodne z prawem lub narusza dobre obyczaje;
 8. Obowiązek dbania o prawidłowe stosowanie loga spoczywa na podmiotach go stosujących.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę