Parki


Park Miejski

Park Miejski  to największy park w Pyskowicach o charakterze krajobrazowym i jedno z najlepszych miejsc do wypoczynku na świeżym powietrzu. Usytuowany jest w dawnej dolinie rzeki Dramy.

Sama infrastruktura parku istniała jeszcze przed 1900 rokiem. Park Miejski został założony przed II Wojną Światową (ok. lat 30-tych ubiegłego wieku) i funkcjonował pod nazwą Stadtpark. Przez jego teren przepływała rzeka Drama, a pozostałością po jej korycie są most w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz rów odwadniający okalający park od strony północnej i zachodniej. Ponadto rzeka miała drugie koryto, które biegło od strony południowej, w linii dzisiejszej obwodnicy. Po wojnie obiekt  nie stracił na znaczeniu  i był  na bieżąco utrzymywany. Zmiany w obrębie parku zaczęły następować  w I połowie lat 70. W związku z budową obwodnicy wykonano meliorację rzeki Dramy, a jej drugie koryto biegnące od strony południowej  zostało przesunięte jeszcze bardziej na południe by nie kolidowało z nowo wytyczoną drogą. W wyniku tych działań Drama przestała przepływać przez park. W latach 1979 – 1980 powstał amfiteatr wykorzystywany podczas  organizowanych imprez miejskich.

W latach  90tych park podupadł i stracił na znaczeniu. Amfiteatr , ze względu na zły stan techniczny został rozebrany.   

W 2018 r. dzięki środkom finansowym pochodzących z dofinansowań unijnych Park Miejski przeszedł całkowitą odnowę. Obszar parku został powiększony i zajmuje obecnie 5,24ha. Park wzbogacił się o wyjątkowy plac zabaw wyposażony w  m.in. w zjazd na linie( tyrolka)  oraz  duże linarium. Jest też siłownia plenerowa, trasy nordic walking oraz trasy dla rolkarzy, ogólnodostępne miejsca grillowe oraz toaleta publiczna. Powstała wyjątkowa ścieżka edukacyjna znajdująca się na drewnianym pomoście i wybieg dla psów. W centralnym punkcie parku ustawiono pergole wraz z niewielką fontanną. Zieleń w parku została odnowiona, pojawiły się nowe rośliny: byliny, rośliny cebulowe, drzewa, krzewy i trawniki. Na terenie obiektu znajduje się 7 drzew stanowiących pomniki przyrody.

Park Miejski po rekultywacji

Park Miejski przed rekultywacją


Ogródek jordanowski

Teren ogródka położony jest w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Osiedlowej i Poniatowskiego. Powierzchnia terenu wynosi 4.890 m2. Park ten to jeden z największych placów zabaw w mieście - ulubione miejsce wielu dzieci.
W 2008 roku rozpoczęły się prace związane z przebudową zieleni na terenie Ogródka Jordanowskiego, remontem alejek i wymianą urządzeń zabawowych.
Na terenie Ogródka Jordanowskiego rosną drzewa i krzewy ozdobne z domieszką owocowych. Wśród zieleni ozdobnej przeważają drzewa liściaste, które reprezentowane są przez: jesiony, robinie akacjowe (grochodrzew), klony - jawory, wiązy, wiśnie i śliwy ozdobne, topole, lipy. Drzew iglastych jest niewiele. Należą do nich żywotniki, cisy, świerk kłujący oraz krzewy jałowca. Odrębną grupę krzewów stanowią żywopłoty z ligustru z domieszką derenia, forsycji i śnieguliczki, żywopłot głogowy. Całość stanowi barwną kompozycję, atrakcyjną w różnych porach roku.


Park na Placu Piłsudskiego

 Teren parku na placu Józefa Piłsudskiego zlokalizowany jest w centrum miasta pomiędzy ulicami Strzelców Bytomskich i Ignacego Paderewskiego. Powierzchnia działki na którym się znajduje wynosi 0,52 ha. Teren parku jest płaski i nachylony z kierunku północno-wschodniego na kierunek południowo-zachodni.

W latach 2005-2006 park został zmodernizowany, wyremontowano alejki, przebudowano dominantę, zagospodarowano tereny zielone poprzez rekultywację trawników i nasadzenie krzewów. W skład szaty roślinnej wchodzą ciekawe i cenne z punktu widzenia estetycznego i botanicznego egzemplarze drzew i krzewów. Zaliczamy do nich klony tatarskie, głogi szypułkowe, wierzby płaczące, lipy drobnolistne i inne.

W 2018 roku, w parku, w ramach II edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego, powstała tężnia solankowa wraz z małą architekturą. Rozprowadzana za jej pomocą solanka powoduje wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, który pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego i wzmacnia system odpornościowy.

Dzięki tej przebudowie park odzyskał swoją świetlność i stał się miejscem spotkań oraz wypoczynku wielu mieszkańców.