Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Parki

 

 PARK MIEJSKI

Park Miejski zlokalizowany jest w dolinie rzeki Dramy, w południowej części Miasta Pyskowice. Stanowi on nie tylko element zieleni miejskiej, ale także krajobrazu. Kompozycja Parku Miejskiego trudna jest do powiązania z konkretną szkołą sztuki ogrodowej. Najbliższą dla niego klasyfikacyjną formą kompozycyjną jest park miejski - ludowy.
Park po skosie (północny wschód - południowy zachód) przecina aleja jesionowa stanowiąca osnowę założenia, pełniąc jednocześnie dawniej, ważny społecznie, pieszy ciąg komunikacyjny. Łączy on centrum miasta z dworcem kolejowym. Drugim ważnym komunikacyjnie traktem pieszym jest aleja kasztanowców ciągnąca się wzdłuż zachodniej granicy parku. Ślady nasadzeń szpalerowych (lipowych) można zauważyć także wzdłuż alejki ciągnącej się po zachodniej części. Czytelnymi jeszcze elementami są nasadzenia żywotników zachodnich i lip krymskich w rejonie nieistniejącego już placyku w centralnej części parku.
Swobodny charakter nasadzeń wewnętrznych, nadaje parkowi cechy naturalnego drzewostanu, umożliwia nieskrępowane korzystanie społeczeństwa z rekreacyjno - wypoczynkowych walorów terenu parku.
W składzie drzewostanu znajdują się cenne drzewa, niektóre z nich przekroczyły wiek 100 lat. W parku dominują gatunki: świerk kłujący - Picea pungens, sosna wejmutka - Pinus strobus, sosna czarna - Pinus nigra, topola czarna - Populus nigra, topola kanadyjska - Populus x canadensis, robinia akacjowa Robinia pseudacacia, klon jesionolistny - Acer negundo, wierzba biała (Salix alba), brzoza ciemna - Betula obscura, kępy cyprysików z rodzaju Chamaecyparis.

W dniu 16.04.2018 r. Gmina Pyskowice podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Dzieki dofinansowaniu Park Miejski przeszedł całkowitą odnowę.
Zostały wykonane prace pielęgnacyjne istniejących terenów zielonych i drzewostanu, nasadzone zostały drzewa i krzewy liściaste, zamontowano budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz uporządkowano koryta cieku wodnego.

Park wzbogacił się o:

 • trasy nordic walking oraz trasy dla rolkarzy,
 • siłownię zewnętrzną,
 • elementy małej architektury (m.in.: ławki, kosze na śmieci betonowe, tablice informacyjne do pomników przyrody, leżaki drewniano-stalowe, budki dla ptaków: dla dzięciołów i małych ptaków, dla nietoperzy, stojaki na rowery,  grille, toaleta półautomatyczna),
 • oświetlenie (LED, solarne LED) i monitoring,
 • pomostu drewniany wraz z ścieżką edukacyjną ,
 • wybieg dla psów.

 

Park przed październikiem 2019 r.

 

OGRÓDEK JORDANOWSKI

Teren ogródka położony jest w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Osiedlowej i Poniatowskiego. Powierzchnia terenu wynosi 4.890 m2. Park ten to jeden z największych placów zabaw w mieście - ulubione miejsce wielu dzieci.
W 2008 roku rozpoczęły się prace związane z przebudową zieleni na terenie Ogródka Jordanowskiego, remontem alejek i wymianą urządzeń zabawowych.
Na terenie Ogródka Jordanowskiego rosną drzewa i krzewy ozdobne z domieszką owocowych. Wśród zieleni ozdobnej przeważają drzewa liściaste, które reprezentowane są przez: jesiony, robinie akacjowe (grochodrzew), klony - jawory, wiązy, wiśnie i śliwy ozdobne, topole, lipy. Drzew iglastych jest niewiele. Należą do nich żywotniki, cisy, świerk kłujący oraz krzewy jałowca. Odrębną grupę krzewów stanowią żywopłoty z ligustru z domieszką derenia, forsycji i śnieguliczki, żywopłot głogowy. Całość stanowi barwną kompozycję, atrakcyjną w różnych porach roku.

PARK NA PLACU PIŁSUDSKIEGO

 Teren parku na placu Józefa Piłsudskiego zlokalizowany jest w centrum miasta pomiędzy ulicami Strzelców Bytomskich i Ignacego Paderewskiego. Powierzchnia działki na którym się znajduje wynosi 0,52 ha. Teren parku jest płaski i nachylony z kierunku północno-wschodniego na kierunek południowo-zachodni.

W latach 2005-2006 park został zmodernizowany, wyremontowano alejki, przebudowano dominantę, zagospodarowano tereny zielone poprzez rekultywację trawników i nasadzenie krzewów. W skład szaty roślinnej wchodzą ciekawe i cenne z punktu widzenia estetycznego i botanicznego egzemplarze drzew i krzewów. Zaliczamy do nich klony tatarskie, głogi szypułkowe, wierzby płaczące, lipy drobnolistne i inne.

W 2018 roku, w parku, w ramach II edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego, powstała tężnia solankowa wraz z małą architekturą. Rozprowadzana za jej pomocą solanka powoduje wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, który pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego i wzmacnia system odpornościowy.

Dzięki tej przebudowie park odzyskał swoją świetlność i stał się miejscem spotkań oraz wypoczynku wielu mieszkańców.

 
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę