Pyskowicki Kamień Milowy

Zapomniany, zbudowany z piaskowca kamień milowy, dzięki zaangażowaniu lokalnych pasjonatów historii, został odnaleziony w przydrożnym rowie przy ul. Powstańców Śląskich.

Rewitalizacja Parku Miejskiego stała się doskonałą okazją aby kamień odnowić i wyeksponować na skwerze naprzeciwko dawnego Hotelu Germania przy ul. Powstańców Śląskich 7.

Pierwotnie kamień milowy witał podróżnych przybywających głównym traktem komunikacyjnym od strony Gliwic. Ustawiony pomiędzy rokiem 1742 a 1834 (dokładna data nie jest znana).

Mapka obrazująca pierwotne (koło Dramy) i obecne (na terenie Parku Miejskiego) miejsce usytuowania kamienia milowego

Pierwotne i obecne usytuowanie Pyskowickiego Kamienia Milowego

foto: prywatne zbiory M. Kołodzieja

Zdjęcie rowu, gdzie odnaleziono kamień milowy

Rów przy ul. Powstańców Śląskich
foto: M. Kołodziej

Foto kamienia milowego, czyli kamiennego obelisku, w obecnej lokalizacji na skwerze przy ul.Powstańców Śląskich

Wrzesień 2019 r., skwer przy ul. Powstańców Śląskich, kamień ustawiono w ramach „Rewaloryzacji Parku Miejskiego” w  2019 roku.

foto: archiwum UM

HISTORIA KAMIENI MILOWYCH


Tradycja rozmieszczania kamieni milowych przy drogach wywodzi się z Rzymu, gdzie były one umieszczane co rzymską milę (1478,5 m), w celach orientacyjnych, dla szybszego pokonywania długich odległości. Kamienie milowe miały kształt walca, często z prostokątną bazą. Wyryta na nich była odległość od początku drogi.

W Prusach również przejęto ten zwyczaj. Początkowo w drugiej połowie XVII stawiano drewniane drogowskazy milowe ale już w XVIII wieku przy drogach pruskich pojawiały się ich kamienne odpowiedniki. Tutaj jednak wyznacznikiem odległości była 1 pruska mila czyli 7532,48 m. Wskazywały one w milach odległość od stolicy państwa i wspomagały funkcjonowanie sieci pocztowej. Ich wygląd z czasem się zmieniał. W drugiej połowie XIX wieku straciły one swoje znaczenie, gdy Królestwo Prus oficjalnie przestało używać jednostki mili pruskiej w obiegu administracyjnym.