PROBLEM ŚMIECI

2008-02-05

Coraz większym problemem w naszym mieście staje się wyrzucanie domowych odpadków oraz  popiołu do małych koszy ulicznych. Proceder ten ma miejsce zwłaszcza w centrum naszego miasta.

Apelujemy do Państwa o wyrzucanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych tylko i wyłącznie do kontenerów i pojemników do tego przeznaczonych.

Wyrzucanie dużych ilości odpadów z gospodarstw domowych do małych koszy ulicznych nie tylko burzy estetykę miasta, ale jest niehigieniczne i skutkuje dużo większymi nakładami finansowymi, które musi wydatkować Gmina na utrzymanie czystości i porządku w mieście.

 

Zdjęcie:  Śmieci z małych koszy w okolicach Rynku.