Informacje bieżące


TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z UKRAINY

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów zwiżanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16:00 do 21:00 bezpłatny: 800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 70 00.

Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Aktualnie oferta pomocy świadczona w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień obrazuje się następująco:

OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ - ul. Kościelna 13 w Pyskowicach
BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY

 

Konsultacje z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin

poniedziałek w godz. od 15.05 do 19.05
poniedziałek w godz. od 18.00 do 21.00
wtorek w godz. od 15.05 do 20.05
czwartek w godz. od 17.40 do 21.10

 

Telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające

piątek w godz. od 17.00 do 20.00 - tel. 665 668 553 (nowy numer!)

 

Konsultacje prawne

w godzinach od 15:45 do 17:45 w dniach (poniedziałek):

15 kwiecień

27 maj

17 czerwiec

 

Mitingi AA

Mitingi AA – spotkania Anonimowych Alkoholików - cykliczne, cotygodniowe spotkanie, na które przychodzą alkoholicy (i nie tylko – na miting otwarty może przyjść również ktoś kto nie jest alkoholikiem, np. członek rodziny, terapeuta, itp.), podczas którego alkoholicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem na swojej drodze zdrowienia z alkoholizmu, rozmawiają na różne tematy związane z chorobą alkoholową: jak rozwijać się, jak być coraz lepszym człowiekiem, jak nie cierpieć i radzić sobie z problemami życia codziennego bez potrzeby używania alkoholu.

poniedziałek od godz. 18.00
piątek od godz. 18.00

 

Mitingi dla uzależnionych od narkotyków

Mitingi NA – są wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których głównym problemem stały się narkotyki. Spotkania odbywają się, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu czystości. Jest to program całkowitej abstynencji od wszelkiego rodzaju narkotyków. Jedynym warunkiem przynależności do tej wspólnoty, jest pragnienie, żeby przestać je zażywać.

niedziela od godz. 11.30

 

Stowarzyszenie "Drugie życie"

Spotkania Stowarzyszenia Abstynenckiego „Drugie życie” – prowadzone są różnorodne działania, wspierające trzeźwość jego członków, ich rodzin, a także propagujące tę ideę dla i w społeczności lokalnej. Oferują wspólne spędzanie czasu, zarówno dla członków Stowarzyszenia jak i osób z zewnątrz. Członkowie Stowarzyszenia motywują osoby nowe do podjęcia leczenia odwykowego.

czwartek od godz. 18.00

Zapraszamy!