Informacje bieżące


TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z UKRAINY

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów zwiżanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16:00 do 21:00 bezpłatny: 800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 70 00.

Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.


Stanowisko dotyczące stosowania szczepionek przeciwko COVID-19

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii prof. zw. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19 jest rekomendowane dla osób uzależnionych od alkoholu. Ostateczna decyzja w tym zakresie, tak jak w każdym innym wypadku, należy do lekarza prowadzącego.

Aktualnie oferta pomocy świadczona w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień obrazuje się następująco:

OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ - ul. Kościelna 13 w Pyskowicach
BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY

Konsultacje z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin

poniedziałek w godz. od 15.05 do 19.05
poniedziałek w godz. od 15.05 do 20.05
wtorek w godz. od 14.30 do 19.30
czwartek w godz. od 17.45 do 20.45

Telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające

piątek w godz. od 17.00 do 20.00 - tel. 663 252 162

Konsultacje prawne

wtorek w godz. od 14.00 do 17.00

Mitingi AA

poniedziałek w godz. od 18.00
piątek w godz. od 18.00

Mitingi dla uzależnionych od narkotyków

niedziela w godz. od 11.30 do 13.00

Stowarzyszenie "Drugie życie"

czwartek w godz. od 17.00

Zapraszamy!