Informacje bieżące


Stanowisko dotyczące stosowania szczepionek przeciwko COVID-19

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii prof. zw. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19 jest rekomendowane dla osób uzależnionych od alkoholu. Ostateczna decyzja w tym zakresie, tak jak w każdym innym wypadku, należy do lekarza prowadzącego.


Drodzy Mieszkańcy Pyskowic,

pragniemy przypomnieć, że nie tracimy z pola widzenia problemów uzależnień, szczególnie w okresie przedłużającego się stanu epidemii COVID-19. Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 nadal powinien być realizowany obowiązek wykonywania zadań wynikający z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277).

Sytuacja pandemii powodując przedłużający się stres i lęk, a także ograniczenia kontaktów społecznych i izolację w domu sprzyja nie rzadko rezygnacji z abstynencji, wzrostowi spożycia alkoholu, czego konsekwencją może być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny.

Dlatego od nowego roku 2021r. wzbogaciliśmy ofertę Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Pyskowicach.

Dodatkowo, w ramach zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień oraz dla członków rodzin, uruchomione zostały telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające w każdy piątek w godz. od 17.00 do 20.00 tel. 663 252 162. 

Ponadto uruchomiony został dodatkowy miting AA w piątek od godz. 18.00.

Aktualnie oferta pomocy świadczona w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień obrazuje się następująco:

OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ - ul. Kościelna 13 w Pyskowicach
BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY

Konsultacje z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin

poniedziałek w godz. od 14.00 do 18.00
poniedziałek w godz. od 18.00 do 21.00
wtorek w godz. od 14.00 do 19.00
czwartek w godz. od 17.45 do 20.45

Telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające

piątek w godz. od 17.00 do 20.00 - tel. 663 252 162

Konsultacje prawne

wtorek w godz. od 14.00 do 18.00

Mitingi AA

poniedziałek w godz. od 18.00
czwartek w godz. od 18.00

Stowarzyszenie "Drugie życie"

czwartek w godz. od 17.00

Zapraszamy!

Paczki świąteczne dla dzieci

Z okazji świąt Bożego Narodzenia dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne przygotowane zostały paczki świąteczne.

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 w tym roku nie odbyła się uroczysta wigilia z udziałem przedstawicieli pyskowickiego samorządu. Długo oczekiwane przez dzieci paczki zostały im wręczone w dniu 17.12.br. w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2.

Panie sprawujące na co dzień opiekę nad dziećmi zadbały o przyjemną i ciepłą atmosferę świąt. Składały życzenia i wręczały dzieciom paczki.

Radości i uśmiechu dzieci nie było końca.